نماد اعتماد وزارت صنعت و معدن از سال 1395

بخاطر وجود اختلال مکرر در سامانه ی اینماد و اینترنت کشور، شما میتوانید برای مشاهده ی نماد اعتماد فروشگاه، ابتدا روی لوگوی زیر کلیک کرده و سپس در وبسایت مربوطه از بالا روی ذره بین کلیک کرده و عبارت pareshstore.com را جستجو نمایید.